O FIRMĚ
Technické vybavení

• totální stanice SOKIA
• přímé propojení s počítačovou sítí
barevné tiskové výstupy až do formátu A0
• programové vybavení Geus, Auto Cad, Hydrocheck 1, Hydra, Profily

Odborná spoluráce

Ing. Rojt - projekční kancelář - dopravní cesty
Ing. Weber - projekční kancelář - elektro
RNDr. Vrana - hydrogeologie

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
Výkon zeměměřičských činností

• pracovník s vysokoškolským vzděláním s oprávněním k výkonu funkce ÚOZČ
   dle zákona 200/94 § 13 odst.; 1, písmeno a, b, c
• pracovník s odborným středoškolským vzděláním s praxí při řešení majetkoprávních vztahů,
   v inženýrské geodézii

Projektová činnost ve výstavbě

• autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

© VOKO reklama 2002 | Všechna práva vyhrazena | webmaster